logo
+90.216.456 6014
info@bizpro.com.tr

İleri Seviye Proje Yönetimi - İçerik (3 gün)
Proje Yönetimi Çerçevesi
Program Yönetimi
Portföy Yönetimi
Proje Yaşam Döngüsünü tanımlama
Projeleri etkileyen kültürel, sosyal ve ekonomik ortamlar
Organizasyon tiplerinin projelere etkileri (Fonksiyonel, Matris ve Proje Bazlı)
Proje başarı kriterleri
Paydaşlar, Roller ve Sorumluluklar
Paydaş Analizi
Proje Yaşam Döngüsü
Entegrasyon yönetimi
Kapsam kaymasını (gold-plating / scope creep) kontrol etme
Temel Çizgilerin (baselines) kullanımı
Entegre değişiklik kontrolü
Proje Seçim Metodları
Kapsam Yönetimi
Proje kısıtları
İş Kırılım Yapısı
Kapsam Onaylama
Zaman Yönetimi
Zaman Çizelgesi geliştirme
Kritikyol, bolluk hesaplama
Kaynak yükleme ve paralel çalışma
Kaynak dengeleme
PERT ve Monte Carlo tahminleri
Projenin kontrol edilmesi
Zaman çizelgesi yönetim planı
Zaman çizlegesi kontrolü
Maliyet tahminleme (örneksel, parametrik, aşağıdan yukarıya)
Kazanılmış Değer Analizi
Bir proje için kalite standardı
Kalite güvence
Balık kılçığı, Pareto, Kalite Kontrol Çizelgesi
Kötükalite
Kalite Yönetimi Planı
İnsan kaynakları yönetimi
Personel alımı
Sorumluluk Atama Matrisi
Liderlik becerileri
Çatışma Yönetimi
Motivasyon Teorileri
İletişim Yönetimi
Risk Yönetimi
Riskleri tanımlama teknikleri
Nitel Risk Analizi
Nicel Risk Analizi
Risk Yanıt Planları
Tedarik Yönetimi
Tedarik Yönetim Planının hazırlanması
Sözleşme tiplerinin seçilmesi
RFP, RFQ hazırlığı
Müzakere
Değişiklik kontrolü
Paydaş Yönetimi

Öğrenme Hedefleri
Kapsamlı proje planı geliştirme
Etkili paydaş analizinin yapılması
Güçlü iletişim yönetimi planı hazırlığı
3 kısıtı yönetmek
Kritik yolun önemini anlamak
Zaman çizelgesi sıkıştırma tekniklerini uygulamak
KazanılmışDeğer Analizi
Etkili risk yönetimi
Etkili ve kapsamlı durum raporu hazırlığı