logo
+90.216.456 6014
info@bizpro.com.tr

Bizpro Proje Yönetimi Yaklaşımı

Bizpro bünyesinde  farklı uzmanlık ve Proje Yönetimi beceri ve alanlarının birleştiği danışmanlar bulunmaktadır.

Bizpro proje ekibi,  proje yönetimi metodolojisini uygulamaya ve paydaş yönetimine odaklıdır. Bizpro Danışmanlık ekibi müşterilerinde, “Proje Yönetimi” alanına odaklıdır. Mevcut ve gelecek projelerini hem kurum stratejik hedefleri hem de proje hedefleri doğrultusunda en etkin ve verimli şekilde yönetebilmeyi amaçlamakta olan müşterilerimize destek oluyoruz.

Firmaların vizyon ve hedeflerine uygun olarak destek olmaktayız.  Bu kapsamda, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık veriyoruz. Proje yöneticilerine etkin destek için proaktif yönetim yaklaşımı sağlamaktayız.
Kurumunuz projelerinin takibinde, Bizpro Proje Yönetimi yaklaşımının faydaları nelerdir?

Birçok firmada uygulanmış metodoloji ve araçlarının kurumda yerleştirilmesi, bu birikimin diğer projelere de yaygınlaştırma imkanı
Projelerin hedefler doğrultusunda ilerleyerek tamamlanmasının güvence altına alınması
Projelerin kalite, bütçe, kapsam ve zaman  hedeflerine ulaşma konusundaki başarı oranının artması, performansın hızlı ve yapılandırılmış bir şekilde raporlanması
Kaynakların optimum kullanımı, kaynakların atıl ya da limit üzeri kullanılmasının önüne geçilmesi
Projeden beklenen faydaların ve ölçümlerin doğru belirlenmesi, belirlenen hedeflerin/faydaların gerçekleşme takibi
Bizpro, proje ekibi,  potansiyel riskleri tanımlar ve erken çözümlerin geliştirilmesi için koordinasyonu sağlar. Projeyi bekleyen risklerin erken tespiti, olası risklerin en aza indirilmesi ve hazırlıkların planlanması gerçekleştirilir.


Büyük/karmaşık  projenin başarılı yönetimi için;

– Başarılı Değişiklik Yönetimi
– Tedarikçi Yönetimi
– Paydaş Yönetimi
– Kompleks ve teknolojik projelerin gerçekleştirilmesindeki uzmanlık
– İç ve dış paydaşların, proje üyelerinin ve ortakların etkin yönetimi için etkili ve güçlü iletişim
 

Proje Yönetimi Ofisinin (PYO) kurulum aşamasında destek verilmesi

Genellikle birden fazla projenin koordinasyon içerisinde yönetilmesi amacıyla ortaya çıkan PYO kurulum ihtiyacına deneyimlerini ortaya koyarak destek vermektedir.


PYO kurulumu için müşterilerimize sunduklarımız;

• PYO organizasyon yapısı, görev ve sorumluluklarının tanımlanması
• Proje yönetimi metodolojisi ve araçlarının tanımlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi
. Proje yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi
• Mevcut proje portföyünün önceliklendirilmesi, sorumluların belirlenmesi
• Proje yönetimi raporlama ve takip araçlarının oluşturulması
 
Proje portföyünün  tanımlanması, önceliklendirilmesi ve takip edilmesini, tüm paydaşlara projelerdeki mevcut durumu ve risklerin raporlanması, projelerde alınması gerekli olan aksiyonların belirlenmesi konularında  Proje Yönetimini metodolojisini uygulamak amacıyla müşterilerimize destek oluyoruz
 

Proje Yönetimi Ofisine  Proje bazlı desteğin verilmesi

Müşterilerin projelerini yönetmek veya proje yönetimine destek vermektir.


Müşterilerimize sunduklarımız;

• Projelerden beklenen faydaların ve ölçümlerin belirlenmesi
• Talep Yönetimi süreçlerinin, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi
• Proje yönetimi metodolojisi ve araçlarını kullanılarak proje portföyünün önceliklendirilmesi konusunda destek
• Projelerin kalite, bütçe, kapsam ve süre hedeflerinin takip edilmesi ve alınması gereken aksiyonların belirlenmesine destek olunması
• Projeleri bekleyen risklerin erken tespit edilmesi
• Üst Yönetim ve ilgili proje paydaşlarına raporlamaların yapılması
• Kurum içinde proje yönetimi kavramı hakkında eğitimlerin verilmesi


Proje Yönetimi Jargonu

proje yönetimi jargonunu okumak için "Proje Yönetimi Jargonu" başlıklı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.