logo
+90.216.456 6014
info@bizpro.com.tr

PMP Hazırlık – İçerik (5 gün)
Proje Yönetimine Giriş
PMI yaklaşımı
Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK Türkçe) giriş
Sistem tanımı
Proje vs Operasyon
Proje nedir?
Proje Yönetimi nedir?
Program ve Portföy tanımı
Proje Yönetimi Metodolojisi
Proje Yönetimi ortamı
Aşamalı olgunlaştırma
Proje Başarı Kriterleri
3 kısıt (maliyet-zaman çizelgesi-kapsam)
Çevresel faktörler
Proje Yönetimi Uygulamaları
Organizasyon Tipleri (Fonksiyonel, Matris and Proje Bazlı)
Paydaşlar, roller ve sorumluluklar
Proje Yönetimi Süreçleri
        Başlangıç (Initiating)
        Planlama (Planning)
        Yürütme (Executing)
        İzleme ve Kontrol (Monitoring & Controlling)
        Kapanış (Closing)
Bilgi Alanları
        Entegrasyon Yönetimi (Integration Management)
        Kapsam Yönetimi (Scope Management)
        Zaman Yönetimi (Time Management)
        Maliyet Yönetimi (Cost Management)
        Kalite Yönetimi (Quality Management)
        İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resource Management)
        İletişim Yönetimi (Communication Management)
        Risk Yönetimi (Risk Management)
        Tedarik Yönetimi (Procurement Management)
        Paydaş Yönetimi (Stakeholder Management)
Proje Yönetimi Süreçleri ve Bilgi Alanlarını Eşleştirme
Proje Fazları
Proje Yaşam Döngüsü
Proje Yönetimi Metodolojisi
Örnek sınavlar
PMP Sınav ipuçları
Çalışma Planı

Öğrenme Hedefleri
Bütün proje yönetimi süreçlerini detaylı öğrenme
Süreçlerin Girdi-Çıktı-Araç ve Tekniklerini öğrenme
PMP Sınav Hazırlığı
Sınav ipuçlarının verilmesi
Çalışma planı
Koçluk