logo
+90.216.456 6014
info@bizpro.com.tr

Temel Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimine Giriş - İçerik (2 gün)
Proje Yönetimi Standartları
Proje vs Operasyon
Proje nedir?
Proje Yönetimi nedir?
Program ve Portföy tanımı
Ürün-Varlık ilişkisi
Proje Yönetimi Ortamı
Organizasyon Tipleri (Fonksiyonel, Matris ve Proje Bazlı)
Paydaşlar, roller ve sorumluluklar
Proje Yönetimi Süreçleri
        Başlangıç
        Planlama
        Yürütme
        İzleme ve Kontrol
        Kapanış
Bilgi Alanları (Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk, Tedarik, Paydaş)
Proje Yönetimi Süreçleri ve Bilgi Alanları Eşleştirme
Çalıştay

Öğrenme Hedefleri
Proje Yönetimi konseptini anlamak
Terminolojiyi öğrenmek
Projeleri nasıl yönetir, yürütür, kontrol eder ve kapatırız.